تیرچه پالادیوم تولید کننده تیرچه کرومیت فلزی تیرچه بتنی و تیرچه پیش تنیده استاندارد اجرای سقف کرومیت

میلگرد افت و حرارت

میلگرد افت و حرارت

۱- برای مقابله با تنش های ناشی از افت و تغییرات دما، میلگردهای افت و حرارت در جهت عمود بر تیرچه ها در قسمت بالایی سقف نصب می شوند.

۲- در شرایط محیطی ملایم ( مطابق تعریف بند ۸-۲-۹ آیین نامه بتن ایران ) حداقل ضخامت پوشش بتنی روی این میلگردها، باید ۲ سانتی متر باشد.

برای دیگر شرایط محیطی لازم است به جدول ۸-۲-۹-۱ آیین نامه بتن ایران رجوع شود.

۳- حداقل قطر میلگردهای افت و حرارت برای فولاد نرم ( AI ) پنج / ۵ میلی متر و برای فولادهای نیم سخت ( A II ) چهار / ۴ میلیمتر می باشد.

۴- حداقل سطح مقطع این میلگردها نباید از ۰۰۲ /۰سطح مقطع دال بتنی کمتر باشد.

بر این اساس برای ضخامت ۶ سانتی متر بتن ، آرماتور شماره ۶ در فاصله ۲۵ سانتی متر برای دال کفایت می کند.

۵- فاصله بین دو میلگرد افت و حرارت متوالی نباید از هیچ یک از مقادیر ۵ برابر ضخامت دال بتنی و ۳۰ سانتی متر، بیشتر شود.

مطابق بند ۹-۱۱-۲-۶-۳ مبحث نهم در صورتی که فاصله بین تیرچه ها از ۷۵ سانتی متر بیشتر نباشد و ضخامت دال بتنی از ۵۰ میلیمتر و یک دوازدهم فاصله آزاد بین تیرچه ها بیشتر باشد می توان آرماتورها را تنها در یک جهت و در جهت عمود بر دال قرار داد.

در صورتی که آرماتورهای دال به نبشی فوقانی جوش می شوند باید آنها از نوع فولاد نرم ( AI ) و یا نیم سخت ( AII ) باشد و در غیر این صورت می توان آنها را از نوع فولاد سخت ( AII ) نیز انتخاب نمود.

طبق بند ۲-۱-۳-۵ نشریه ۱۵۱ فاصله بین میلگرد افت و حرارت نباید از ۵ برابر ضخامت دال بتنی و ۳۰۰ میلیمتر بیشتر باشد و همچنین قطر آنها از ۵ میلیمتر کمتر نباشد.

در شیوه ای از اجرای سقف تیرچه فولادی با جان باز ، از قالب های فلزی جمع شونده استفاده می گردد.

( کرومیت کامپوزیت ) .

در این روش پس از گیرش بتن قالب جمع آوری شده و فاصله تیرچه ها تا ۹۰ سانتی متر افزایش می یابد.

در این حالت لازم است که از دو ردیف میلگرد در دو جهت عمود بر هم در سقف استفاده شود.

ضخامت دال و آرماتور آن در این روش باید بر اساس ضوابط دال های یک طرفه طرح گردد.

تیرچه آرمین سازه

تولید کننده تیرچه استاندارد بتنی و فلزی

ارسال به تمام شهرهای ایران

اجرای سقف تیرچه بلوک و عرشه فولادی با تیم نصاب حرفه ای

طبق ضوابط نشریات ۱۵۱ و ۵۴۳ سازمان مدیریت

۰۲۱۵۵۴۴۵۱۳۹

۰۹۱۲۳۴۷۳۹۳۷

  • اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی :