تیرچه پالادیوم تولید کننده تیرچه کرومیت فلزی تیرچه بتنی و تیرچه پیش تنیده استاندارد اجرای سقف کرومیت

نشریه شماره ۱۵۱ سازمان مدیریت

نشریه شماره ۱۵۱ سازمان مدیریت

نشریه شماره ۱۵۱ سازمان مدیریت در مورد جزئیات اجرایی تولید تیرچه های فلزی و سقف کرومیت با عنوان راهنمای

طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن توسط دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان

مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۱۳۸۱ منتشر گردیده است.

در سال های قبل نیز نشریه شماره ۸۲ با نام راهنمای اجرای سقف های تیرچه بلوک و همچنین نشریه شماره ۹۴ با موضوع

تیرچه های پیش ساخته خرپایی ، مشخصات فنی ، روش طرح و محاسبه ، تهیه و منتشر شده بود ولی توجه به ساخت صنعتی

و سبک سازی ساختمان ها موجب گردید تغییراتی در روش ساخت و اجرای سقف حاصل شود . تیرچه کرومیت به دلیل عدم

نیاز به شمع بندی ، امکان بتن ریزی چند سقف در یک مرحله و افزایش سرعت اجرا نیازمند ضوابطی جدید بود که نشریه

شماره ۱۵۱ سازمان مدیریت به عنوان منبع و مرجع جامعه فنی مهندسی کشور و همچنین تولید کنندگان تیرچه فلزی تدوین

گردید.

امید است مهندسین محترم ، سازندگان مسکن ، تولیدکنندگان تیرچه و پیمانکاران اجرای سقف با رعایت ضوابط و معیارهای

نشریه شماره ۱۵۱ سازمان مدیریت در بهبود کیفیت سقف ساختمان ها و ایجاد امنیت و احساس آرامش برای خود و

خانواده های ساکن در منازل مسکونی همت گمارند.

دانلود

نشریه ۱۵۱ سازمان مدیریت(۱)

  • اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی :