تیرچه پالادیوم تولید کننده تیرچه کرومیت فلزی تیرچه بتنی و تیرچه پیش تنیده استاندارد اجرای سقف کرومیت

نوشته هایی با برچسب "سازه بتونی"

اجرای سازه بتنی

اجرای سازه بتنی

اجرای سازه بتنی ، نمونه قرار داد فایل PDF نمونه قرارداد اجرای سازه بتنی قرار داد پیمانکاری اجرای سازه بتنی   در تاریخ                            این قرارداد بین آقای                                فرزند             شماره شناسایی                                  صادره از                     مقیم              با آدرس و تلفن :                                                                                                                                                                 به عنوان پیمانکار اول قرارداد شماره                                ساختمان آقای                              به آدرس     و […]

ادامه مطلب ...