تیرچه پالادیوم تولید کننده تیرچه کرومیت فلزی تیرچه بتنی و تیرچه پیش تنیده استاندارد اجرای سقف کرومیت

نکات اجرایی سقف کرومیت

نکات اجرایی سقف کرومیت

نکات اجرایی سقف کرومیت علاوه بر نکات اجرایی نشریات ۱۵۱ و ۵۴۳

۱- بال تحتانی تیرچه ها باید به پل ها جوش شود اما بال فوقانی نباید جوش شود .

دلیل این امر مفصل فرض شدن اتصال تیرچه به پل است.

حداقل طول جوش در هر طرف تیرچه ۵سانتی متر و حداقل بعد آن ۳میلی متر می باشد.

همچنین تیرچه باید حداقل ۲ سانتی متر روی لبه بال تیر آهن نشیمن داشته باشد.

۲- در صورتی که طول تیرچه ها بزرگتر از اندازه لازم باشد، باید قسمت های اضافی بریده شده و سپس در طرف قطع شده گوشواره های اضافی تقویتی با طول کافی متناسب با طول دهانه تامین گردد.

توصیه می شود جهت تقویت برش در تکیه گاه در تیرهای عادی نیز گوشواره اضافی تقویت قرار داده شود.

۳- ورق تقویتی با طول کافی در تکیه گاه متناسب با طول دهانه تامین گردد.

طول ورق تقویتی به نحوی انتخاب گردد که در دهانه های کمتر از ۴ متر حداقل یک چشمه و در دهانه های بزرگتر حداقل ۲ چشمه را پر کند.

کش ها

امکان حذف کشها در سازه های فولادی از مواردی است که مروجین سقف های کرومیت در اوایل رونق این سقف آن را از مزایا این سقف می دانستند.

وظیفه کش انسجام بخشیدن به سازه بخصوص در حین وارد شدن بارهای جانبی وارده بر ساختمان می باشد. همچنین کش ها کمک می کنند تا ستون ها در زمان اجرای بتن ریزی سقف از حالت راستای قائم خود ( شاقولی ) خارج نشوند.

بر این اساس توصیه می شود که در اجرای سقف های کرومیت کش ها حذف نشوند.

همچنین با توجه به اینکه غالب محاسب ها ، کش ها را برای بارهای قائم طراحی نمی کنند لازم است در مجاورت کش ها، تیرچه حذف نشده و بلوک ها روی کش ها قرار نگیرند.

اتصال سقف کاذب به تیرچه کرومیت

در سقف کرومیت و به خصوص در سقف کرومیت کامپوزیت برای اتصال سقف کاذب به سقف اصلی از جوشکاری آویزها به ورق تحتانی استفاده می شود.

این عمل به سبب ضخامت کم ورق و زیر بار بودن آنها و افزایش تنش های پسماند ناشی از جوشکاری صحیح نبوده و باید قبل از بتن ریزی تمهیدات لازم جهت قراردادن آویزها در دال بتنی پیش بینی گردد.

اتصال تیرچه کرومیت به تکیه گاه های مختلف

تکیه گاه با مصالح بنایی یا بتن

انتهای تیرچه باید حداقل به اندازه ۱۰ سانتی متر داخل کلاف بتنی افقی یا تیر بتنی قرار گیرد.

تکیه گاه فولادی

اندازه نشیمن تیرچه در هیچ حالت کمتر از ۲ سانتی متر نمی باشد.

بال پایین در انتها به تکیه گاه جوش می شود اما بال فوقانی نباید جوش شود.

طول جوش بال پایین حداقل ۵ سانتی متر و بعد آن حداقل ۳ میلی متر است.

نکته ۱ : در صورتی که بال تحتانی تیرچه ها بالاتر از بال تحتانی تیر اصلی باشد، با استفاده ار یک نبشی نشیمن مناسبی بر روی جان تیر اصلی تعبیه می کنیم.

نکته ۲ : در سازه های بتنی نحوه کار گذاری و اتصال تیرچه با تیر بتنی باید به گونه ای باشد که بال تحتانی تیرچه ها روی قالب چوبی یا فلزی زیر تیر قرار گیرد.

نکته ۳ : در مورد تیر های بتنی با ارتفاع بیشتر از تیرچه باید تیرچه ها به داخل تیر بتنی امتداد یافته و روی لبه آویز قالب قرار گیرد.

تیرچه آرمین سازه

تولیدکننده تیرچه استاندارد بتنی و کرومیت

ارسال به سراسر ایران

اجرای سقف تیرچه بلوک با تیم نصاب حرفه ای

مطابق با آیین نامه ۱۵۱ ، ۵۴۳ و ضوابط استاندارد

۰۲۱۵۵۴۴۵۱۳۹

۰۹۱۲۳۴۷۳۹۳۷

ژیراک

  • اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی :