تیرچه پالادیوم تولید کننده تیرچه کرومیت فلزی تیرچه بتنی و تیرچه پیش تنیده استاندارد اجرای سقف کرومیت

کلاف عرضی در سقف کرومیت

کلاف عرضی در سقف کرومیت ( ژوئن و یا تای بیم )

استفاده از کلاف عرضی در سقف کرومیت الزامی است.

عرض کلاف نباید کمتر از ۱۰ سانتی متر اختیار شود.

کلاف عرضی شامل دو میلگرد به قطر حداقل ۱۲ میلیمتر است.

یک میلگرد روی بال تحتانی و یک میلگرد در زیر یا روی بال فوقانی به موازات هم به صورت عمود بر تیرچه ها به آنها جوش می شود.

در دهانه های بزرگ استفاده بر روی نبشی به دلیل جوش بیشتر و تاثیر در تحمل بارهای فشاری بهتر است.

برای دهانه های کوچکتر از ۵/۵ متر استفاده از حداقل یک کلاف عرضی الزامی است.

برای دهانه های بزرگتر ، کلاف های عرضی باید به نحوی انتخاب شود که فاصله دو کلاف عرضی مجاور هم، از ۵ /۲ متر تجاوز نکند.

در دهانه های کوچکتر از ۳ متر نصب میلگرد و جوش دادن آن به تیرچه ها کفایت می کند و نیازی به ایجاد فاصله بین بلوک ها برای نفوذ بتن نمی باشد .

اجرای کلاف عرضی سقف کرومیت به وسیله قالب بندی

در این روش یک میلگرد (Φ۱۲ ) در قسمت پایین به بال تحتانی تیرچه ها جوش می شود ویک میلگرد

( Φ۱۲ ) به بال فوقانی جوش می شود.

برای قالب بندی کلاف عرضی از تخته های به عرض ۱۲ سانتی متر و ضخامت ۲ سانتی متر استفاده می شود.

همچنین از قالب آماده بتنی ( ریب ) و یا ورق نیز می توان به عنوان در زیر کلاف استفاده نمود.

در جوشکاری میلگرد کلاف عرضی باید دقت نمود که تیرچه ها بر اثر جوش آسیب نبینند.

اگر میلگرد کلاف عرضی کوتاه باشد لازم است به اندازه ۵ سانتی متر هم پوشانی ( over lap ) داده و جوشکاری گردد.

طبق بند ۲-۱-۴-۳ نشریه ۱۵۱ باید آرماتور فوقانی کلاف عرضی به نبشی فوقانی جوش شود تا بال فوقانی تیرچه ها را مهار کند.

برای این منظور باید کلاف عرضی در فاصله تقریبا مساوی ( Lr ) اجرا شود.

به طوری که ضریب لاغری در جهت عمود بر طول تیرچه ها از ۱۴۵ بیشتر نشود.

همچنین انتهای کلاف عرضی باید هم در بالا و هم در پایین در محل برخورد به تیر فرعی مهار شوند.

تیرچه آرمین سازه

تولید تیرچه استاندارد بتنی و کرومیت

ارسال به سراسر ایران

اجرای سقف تیرچه بلوک با تیم نصاب حرفه ای

با رعایت نکات فنی نشریات ۱۵۱ و ۵۴۳ سازمان مدیریت

۰۹۱۲۳۴۷۳۹۳۷

۰۲۱۵۵۴۴۵۱۳۹

ژیراک

  • اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی :